Zhruba desetině české populace skončí letos do konce roku pětileté vázací lhůty na smlouvě o stavebním spoření. Za neobvyklým množstvím končících smluv stojí boom stavebního spoření v roce 2003, kdy kvůli snížení výhod stavebního spoření od roku 2004 si lidé založili přes dva miliony nových smluv a u dalších takřka 400 000 smluv navyšovali cílovou částku. Od roku 2004 se například prodloužila doba stavebního spoření o rok na šest let a maximální roční státní příspěvek se snížil o 1500 korun na 3000 Kč. A tak se masově uzavíraly smlouvy za ještě výhodných podmínek.

Velká část klientů, která stavební spoření používá jako výhodný spořicí produkt a nemá v úmyslu brát si úvěr, smlouvu proto ukončí a vybere peníze. Stavební spoření uzavírané do roku 2003 totiž patřilo k výhodným spořicím produktům s možným průměrným výnosem přes deset procent ročně. Nové podmínky zavedené od roku 2004 tomuto produktu na atraktivitě výrazně ubraly. Možné roční výnosy klesly o zhruba třetinu. Nevýhodou je navíc dlouholetá vázanost peněz. Krom toho tuzemský trh se velmi rychle vyvíjí. Odhlédneme-li od krize na finančních trzích a z toho plynoucí všeobecně špatné nálady investorů, nabízejí se na něm i jiné produkty, které umějí prostředky i konzervativních investorů - střádalů zhodnocovat lépe.

Velký počet končících smluv a volných prostředků, které by někde měly nově zaparkovat, nás přivedl na myšlenku, že se i s naším fiktivním klientem tentokrát vydáme za poradenskými společnostmi, aby nám poradily, co s končícím stavebkem. Použili jsme opět pro rychlou orientaci klientů stále populárnější e-mail. Některé odpovědi, které jsme dostali, byly opravdu vyčerpávající co do věcného obsahu, částečně ale i pro běžného občana svou délkou. Nakonec jsme ale všem odpovídajícím udělili jedničku, i když v některých případech by méně znamenalo více. Bohužel byli i propadlíci. Dvě z oslovených společností totiž nereagovaly vůcec.


AWD Česká republika, s. r. o.

Rychlost odezvy:  obratem

Odpověď: 

Společnost zareagovala obratem. Oznámila nám, že dotaz byl zaslán na produktové oddělení AWD a specialisté se nám pokusí v co nejbližší možné době na dotaz odpovědět. Odpověď dorazila druhý den. "Stavební spoření nekončí automaticky uplynutím zákonné lhůty pro vyplacení státní podpory pěti, resp. dnes již šesti let. Jako klient můžete pokračovat ve spoření dále za předpokladu, že nepřespoříte cílovou částku. Jak zmiňujte, blíží se doba pěti let trvání smlouvy, kdy po jejím uplynutí můžete smlouvu o stavebním spoření ukončit, aniž byste ztratil nárok na vyplacení státní podpory.

Cílovou částku máte již téměř dospořenu, smlouvu jste zřejmě uzavřel před novelou zákona o stavebním spoření, tj. do 31. 12. 2003 včetně, za původních podmínek státní podpory - 25 % z částky uspořené v kalendářním roce maximálně však z 18 000 Kč (výše státní podpory činí max. 4500 Kč). Proto, abyste mohl pokračovat ve spoření dále, by bylo zřejmě nutné cílovou částku navýšit, což pro Vás může znamenat několik úskalí, a to v podobě nutného snížení úrokové sazby z vkladů (naspořených prostředků) a současně celkového přeúročení smlouvy, tj. formou poplatku Vám stavební spořitelna strhne např. 1/3 či dokonce až 1/2 dosud připsaných úroků, čímž se může zásadně změnit výhodnost pokračování ve spoření při současném navýšení cílové částky.

Na Vaši otázku, jak naložit s uspořenými prostředky, nemůžeme tudíž dát jednoznačně správné doporučení.

Máte totiž několik možností jak se smlouvou a prostředky naložit:

1. Navýšit cílovou částku a pokračovat ve spoření (pravděpodobně nebude výhodné - viz informace výše).

2. Ukončit spoření na této smlouvě (pravidelné vklady), smlouva však bude trvat dál a to za předpokladu, že ještě nemáte zcela dospořenu cílovou částku. Smlouva se po uplynutí pěti let

bude chovat jako termínovaný vklad, prostředky na této smlouvě se Vám budou úročit sjednanou úrokovou sazbou (její výši jste neuvedl) a tuto smlouvu můžete obvykle ukončit s tříměsíční výpovědní lhůtou, jejíž počátek běží od 1. dne následujícího měsíce.

3. Ukončit smlouvu s vyplacením prostředků na účet a tyto prostředky dále zainvestovat s ohledem na jejich potřebu v čase (investiční horizont - 5, 10 či např. až 30 let) a vašem vztahu k riziku (zdali jste např. konzervativní či spekulativní investor)." Následuje nabídka setkání s osobním poradcem.

Hodnocení: 1


ZFP akademie

Rychlost odezvy: žádná odezva

Odpověď: 0

Hodnocení: 5

 

Fincentrum, a. s.

Rychlost odezvy: žádná odezva

Odpověď: 0

Hodnocení: 5

 


Kapitol, a. s.

Rychlost odezvy: obratem

Odpověď:

"Na uvedenou záležitost není možno odpovědět konkrétně, záležitost je nutno řešit individuálně. Mohu Vám tedy poskytnout pouze obecné informace.

Pokud se rozhodnete pokračovat dále ve spoření, bylo by nutné navýšit i cílovou částku, neboť uvádíte, že jste tuto již dospořil.

V případě navýšení cílové částky Vám bude přepočítán stávající úrok na smlouvě na aktuální výši, a to od počátku uzavření smlouvy o stavebním spoření. Smlouvy o stavebním spoření uzavřené po novele zákona, tedy od roku 2004 dále, jsou úročeny zhruba kolem 2 %. Navýšení pak může mít negativní dopad. Je tedy dobré porovnat situaci případného navýšení cílové částky na stávající smlouvě či uzavření nové smlouvy o stavebním spoření.

Doporučuji Vám obrátit se přímo na danou Stavební spořitelnu, u které je Vaše smlouva vedena, a to s žádostí o provedení porovnání jednotlivých možností. Samozřejmě existují i další možnosti, jak případné finanční prostředky investovat, ale zde je vhodné uskutečnit osobní schůzku s finančním poradcem."

Hodnocení: 1


OVB Allfinanz, a. s.

Rychlost odezvy: druhý den

Odpověď:

"Jak říkal Švejk - jsou dvě možnosti:

1) Spořit dál - Vzhledem k tomu, že vaše naspořená částka je shodná s částkou cílovou, není vhodné spořit, protože při přespoření CČ ztrácíte nárok na státní podporu 4500 Kč. Předpokládám, že je smlouva podepsána do 31. 12. 2003, je pětiletá s vyšší státní podporou 4500 Kč a úrokem 2 - 3 - 5 % (není napsáno o jakou společnost se jedná). Máte sice možnost navýšit cílovou částku na libovolnou hodnotu, zachová se vám podpora 4500, ale:

a) zaplatíte 1 % poplatek z rozdílu mezi starou a novou CČ,

b) bude vám přepočten úrok ze spoření od počátku jen na 1 %. Což je další ztráta. Pokud nechcete v nejbližší době úvěr, peníze bych vybrala a nechala zhodnocovat jinde.

2) Zhodnocení - pokud částku 125 000 Kč vložíte do spořicího účtu, kde je v dnešní době možné zhodnocení cca 3,5 %, znamená to, že budete mít první rok účet zvýšen o 4375 Kč, to se vám sníží o 15 % daň z výnosu 656 Kč, tj. čistý zisk 3719 Kč. Další roky pak fungují úroky z úroků a částka celkově narůstá.

Pokud peníze opravdu nebudete potřebovat během 5 - 10 let jsou ještě jiné možnosti investování.

Návrh: 1. Ukončit smlouvu o SS.

2. Založit smlouvu jinou - následnou. Na částku 1500 Kč dnes obdržíte měsíčně podporu 225 Kč od státu po celou dobu spoření 6 let. Konečná částka (naspořená) pak bude cca 148 000 Kč. SS je stále jedna z dobrých možností zhodnocení peněz - cca 15 % vlastně velmi jistých.

3. Založit spořicí účet, kde budete mít možnost peníze kdykoli použít a lepší úrokové zhodnocení než v klasické bance." Opět nabídka schůzky.

Hodnocení: 1


Partners For Life Planning, a. s.

Rychlost odezvy: třetí den

Odpověď:

"Předpokládám že jde o smlouvu z roku 2003 se starými podmínkami? Zeptejte se ve spořitelně, zda při zvýšení cílové částky hrozí zpětné přeúročení smlouvy? Pokud ano, pak smlouvu s největší pravděpodobností ukončit a peníze vhodně investovat. Pokud ne, pak navýšit cílovou částku a pokračovat dalších 3 - 5 let. Více už ne, rapidně pak klesá vnitřní míra výnosnosti."

Hodnocení: 1


SOPHIA FINANCE, s. r. o.

Rychlost odezvy: třetí den

Odpověď:

"Na opravdu komplexní radu nemám dost údajů o Vaší situaci. Chybí informace, u které stavební spořitelny, chybí informace, zdali máte likvidní rezervu, atd. Pokud nemáte likvidní rezervu pro nečekané události, doporučuji naspořenou částku ze SS převést na spořicí účet, např. ING Konto a založit nové stav. spoření.

Pokud máte dostatečnou likvidní rezervu, otázkou je, jaká byla vlastně cílová částka. Pokud kolem 120 000 CZK, stojí za úvahu prodloužit stávající spoření navýšením cílové částky. Můžete přijít o 1 - 2 % na úrocích, ale zůstane Vám podpora 4500 CZK, která stále zajišťuje vyšší zhodnocení než nové stavební spoření. Rozumné je navýšit cíl. částku na cca 200 000 - 230 000 Kč a pokračovat dál. Roční průměrné zhodnocení bude pak na konci 6 - 8 % p.a., což nemáte nikde jinde garantováno, navíc s pojištěním vkladů. Rozhodně se vyhněte převádění těchto peněz do investičního životního pojištění."

Hodnocení: 1

Autoři: